Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thông báo Tuyển sinh khóa VIII (2015-2019)

Kích thước chữ: Decrease font Enlarge font
image
Thực hiện chương trình Giáo dục Đào tạo của Hội đồng Trị sự, và Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chiếu theo công văn số 117/CV.HĐTS ngày 01/04/2015 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc chấp thuận cho Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo việt Nam tại Huế tổ chức tuyển sinh khóa VIII (2015 – 2019); Hội đồng Điều hành Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thông báo chi tiết tuyển sinh khóa VIII (2015-2019).

 


 


GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM                     COÂÏNG HOØA XAÕ HOÂÏI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

 HOÏC VIEÄN PHẬT GIAÙO VIEÄT NAM TAÏI HUEÁ                  Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

  109 Minh Maïng, P. Thuûy Xuaân, TP.Hueá                                   ------------

          ĐT: 054.836078                                                                        

         Soá: 24/TB/HĐĐH                                          PL. 2558. Hueá, ngaøy  06 thaùng 04 naêm 2015       

                    

                                                   THÔNG BÁO

                                      V/v Tuyển sinh khóa VIII (2015-2019)

 

Thực hiện chương trình Giáo dục Đào tạo của Hội đồng Trị sự, và Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chiếu theo công văn số 117/CV.HĐTS ngày 01/04/2015 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc chấp thuận cho Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo việt Nam tại Huế tổ chức tuyển sinh khóa VIII (2015 – 2019).

Nay, Hội đồng Điều hành Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thông báo chi tiết tuyển sinh khóa VIII (2015-2019) như sau:

1. Thành phần dự thi: Tăng/Ni thí sinh trong phạm vi cả nước.

2. Thời gian tuyển sinh: thứ Ba 21/07/2015 và thứ Tư 22/07/2015.

3. Địa điểm tuyển sinh: Học viện phật giáo Việt Nam tại Huế, 109 Minh Mạng Phường Thủy Xuân, T/p Huế.

4. Môn thi: 03 môn bắt buộc (thi viết):

- Giáo lý Phật học căn bản (hệ số 2)

- Văn học Việt Nam (hệ số 1)

- Ngoại ngữ (chọn): Anh văn/Trung văn (hệ số 1)

5.  Điều kiện dự tuyển: các mẫu hồ sơ Tăng/Ni thí sinh dự tuyển, Học Viện sẽ gửi đến Ban Trị sự Phật giáo của mỗi Tỉnh/Thành trong cả nước; Tăng/Ni thí sinh hãy liên hệ tại Văn phòng Giáo hội Tỉnh/Thành mỗi địa phương để được giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2015.

Tại Văn phòng Học Viện PGVN tại Huế vào buổi sáng từ 7h30 – 10h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy.

 7. Mọi chi tiết cụ thể xin liên lạc tại văn phòng Học viện qua số điện thọai: 054.3836078, hoặc qua emailhocvienpgvnhue@gmail.com. Tăng/Ni thí sinh cũng có thể download hồ sơ dự thi tại website: www.hocvienpghue.edu.vn hoặc   www.phatgiaohue.vn

Thí sinh phải đến trước 2 ngày để xem thông báo, nội qui, nhận phiếu báo danh để dự thi.     

                                                             TM.  HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

                                                                   PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                        kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh

                                                                (đã ấn ký)

                                                        Thượng tọa THÍCH NGUYÊN THÀNH


__________________________________________________________

Tài liệu:

Thông báo tuyển sinh: http://lieuquanhue.vn/files/tuyen_sinh/Thong_Bao_Tuyen_Sinh.pdf

Hướng dẫn tuyển sinh: http://lieuquanhue.vn/files/tuyen_sinh/Huong_Dan_Tuyen_Sinh.pdf

Mẫu hồ sơ tuyển sinh: http://lieuquanhue.vn/files/tuyen_sinh/Mau_Ho_So_Tuyen_Sinh_Khoa_8.pdf

 

 

Đánh dấu lên: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed Phản hồi (0 bài gửi):

tổng cộng: | đang hiển thị:

Gửi phản hồi của bạn comment


Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt

Xin hãy nhập vào mã bạn nhìn thấy trong hình dưới đây:

Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Video
Đánh giá bài viết
0
Từ khóa trong bài
Bài viết này không có từ khóa nào