Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

TT Huế: Hoạt động Ban Hướng dẫn Phật tử (NK 2007-2012)

Kích thước chữ: Decrease font Enlarge font
image
(LQ) Thừa Thiên Huế với gần 1,2 triệu dân, có tỷ lệ tín đồ cũng như người có cảm tình với Phật giáo cao, lại có truyền thống sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời

Và khi đời sống vật chất không ngừng cải thiện trong xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về văn hóa tinh thần, sinh hoạt tín ngưỡng, tu học Phật pháp cũng gia tăng và cần thiết. Vì vậy trong 5 năm qua, công tác hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học tại các cơ sở tự viện rất được chú trọng nên các đạo tràng, đoàn chúng ổn định nề nếp, phát triển bền vững trong lòng Giáo hội; phát huy chánh tín, hộ trì Tam bảo, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng cuộc sống thanh bình an lạc cho cộng đồng xã hội.

1 Phân Ban Cư sĩ Phật tử
 
Toàn tỉnh có 317 đơn vị Niệm Phật đường, 171 đạo tràng Bát Quan trai với 22.104 Phật tử tu học mỗi tháng một kỳ, 34 đạo tràng Niệm Phật với 4.660 Phật tử tu tập mỗi tháng từ 1 đến 4 kỳ, 63 đạo tràng Pháp Hoa với 5.402 Phật tử tụng kinh Pháp Hoa mỗi tháng 4 lần, 4 lớp học giáo lý có 386 học viên Phật tử theo học vào sáng chủ nhật hằng tuần.
 
Giáo hội luôn quan tâm hướng dẫn hàng tại gia cư sĩ tu tập đúng chánh pháp và sinh hoạt trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước, phương châm của Giáo hội, Nội quy Ban Hướng dẫn Trung ương, nhằm thiết thực đem lại lợi ích giác ngộ giải thoát cho tự thân, có ý thức tích cực xây dựng cuộc sống gia đình và cộng đồng xã hội an vui hạnh phúc, đồng thời phát huy tinh thần hộ trì Tam bảo, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, phục vụ quê hương xứ sở. Với mục đích ý nghĩa đó, Ban Trị sự đã nỗ lực triển khai các Thông tư của Giáo hội về hoạt động hướng dẫn hàng cư sĩ tại các tự viện, hoạch định chương trình sinh hoạt tu tập cụ thể tại các đơn vị cơ sở, qua đó, hướng dẫn Phật tử thọ Bồ tát tại gia và Thập thiện thính giới tụng kinh mỗi tháng 2 kỳ tại Tổ đình Từ Đàm cũng như các địa điểm do Ban Đại diện sắp xếp ở các huyện; tổ chức quy y, truyền giới, thuyết giảng chánh pháp, mở lớp dạy giáo lý, tu thiền, tu Bát Quan trai, khai khóa Phật thất; vận động ấn tống kinh sách pháp khí nhà Phật, khuyến khích trợ duyên trong việc trùng tu, xây dựng cơ sở hạ tầng, tôn tạo trang nghiêm chùa cảnh; thực hiện nghi lễ đúng chánh pháp, ngăn chặn mê tín dị đoan. Đặc biệt, hàng cư sĩ Phật tử tại Thừa Thiên Huế luôn ý thức cao vai trò hộ đạo nên ngoài việc nỗ lực tu tập tự thân đã rất trách nhiệm tích cực tham gia công tác Phật sự góp phần công đức vào các dịp đại lễ của Phật giáo như Phật đản, Vu lan, Thành đạo, Lễ hội Quán Thế Âm; cúng dường Tăng Ni trong mùa An cư và ngày Tự tứ; tổ chức hội họp trong tinh thần đoàn kết xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự của Giáo hội và tăng trưởng tín tâm của Phật tử, nhờ đó các đạo tràng tu tập phát triển có nề nếp và được nhân rộng tại các cơ sở tự viện.
 
Thăm viếng phúng điếu các đạo hữu Trưởng Ban Hộ tự quá cố có công đức với Giáo hội; tham gia chương trình từ thiện “Nối nhịp nghĩa tình”, “hũ gạo hũ tiền từ thiện”; tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Khuông Việt Gia đình Phật tử phía Bắc; Hội thảo Hướng dẫn Phật tử các tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ tại Cần Thơ; Hội thảo hướng dẫn Phật tử toàn quốc tại Bãi Bụt, Sơn Trà - Đà Nẵng... Đặc biệt tổ chức Hội thảo Hướng dẫn Phật tử tỉnh và Đại lễ Trai đàn cầu siêu tưởng niệm tiền hậu công đức hội viên, đạo hữu Phật tử quá cố trong 4 ngày từ 28 đến 31.7.2011, thiết lễ cúng dường trai Tăng 700 vị tôn đức Tăng Ni.
 
Động viên hàng cư sĩ Phật tử tích cực hưởng ứng tham gia các chương trình mục tiêu kinh tế xã hội, từ thiện nhân đạo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo... do Mặt trận Tổ quốc phát động có hiệu quả thiết thực trong ý nghĩa tốt đạo đẹp đời.
 
2 Phân Ban Gia đình Phật tử
 
Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh có 39 thành viên, tại 6 huyện và 2 thị xã có 8 Ban điều hành với 83 huynh trưởng. Gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế có 210 đơn vị, 1985 huynh trưởng và 16.544 đoàn sinh sinh hoạt trong lòng Giáo hội. 5 năm qua đã tổ chức liên tục các lớp tu học cho huynh trưởng [5 lớp học bậc Kiên (1 năm) cho 1.324 huynh trưởng dự học; 5 lớp học bậc Trì (2 năm) cho 1.035 huynh trưởng dự học; 5 lớp học bậc Định (3 năm) cho 411 huynh trưởng dự học; 5 lớp học bậc Lực (4 năm) cho 87 huynh trưởng dự học], và 27 trại huấn luyện được tổ chức theo thời gian quy định cho mỗi cấp trại nhằm đảm bảo cho việc đào tạo thế hệ huynh trưởng trẻ có đạo đức, năng lực mang tính kế thừa và phát triển: 18 trại huấn luyện Lộc Uyển cho 1.189 huynh trưởng dự trại; 7 trại huấn luyện A Dục cho 302 huynh trưởng dự trại; 2 trại huấn luyện Huyền Trang cho 120 huynh trưởng dự trại; 29 huynh trưởng bậc Lực (TTH) đã tham dự trại huấn luyện Vạn Hạnh III năm 2010 tại Đà Nẵng; 48 huynh trưởng Vạn Hạnh II (TTH) đã tham dự “Khoá Hội thảo sau Vạn Hạnh” năm 2008 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức xét, xếp và thọ cấp cho huynh trưởng 2 lần, kết quả: 152 cấp Tập, 99 cấp Tín, 58 cấp Tấn do TW tổ chức; và 4 huynh trưởng được truy thăng cấp khi cuối đời (2 cấp Tín, 1 cấp Tấn, 1 cấp Dũng).
 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ VÀ HUYNH TRƯỞNG, ĐOÀN SINH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2012 
(TS*: Huynh trưởng tập sự, ĐS*: Đoàn sinh)
 
* Việc tu học và huấn luyện Đoàn sinh là nhiệm vụ của Ban Huynh trưởng tại đơn vị Gia đình. - Đoàn sinh 2 ngành Đồng và Thiếu tu học theo chương trình 4 bậc, mỗi bậc học 1 năm và thi vượt bậc 1 lần do Ban Huynh trưởng Gia đình hoặc Liên Gia đình tổ chức khảo sát hằng năm và cho lên bậc học tiếp. Mỗi năm tại huyện, thị đều có tổ chức trại huấn luyện Anoma, Ni Liên và Tuyết Sơn cho đoàn sinh ngành Thiếu và Đồng. - Đoàn sinh ngành Thanh tu học theo chương trình 4 bậc của ngành Thanh, mỗi bậc học 3 năm và thi lên bậc 1 lần. Ngành Thanh tại tỉnh nhà mới được thành lập đầu năm 2007 nên đa số đang học bậc Hòa, một số ít đã thi lên bậc Minh năm 2010.
 
* Về hoạt động thanh niên, hằng năm tổ chức đều đặn kỷ niệm các ngày trại truyền thống (trại Dũng cho ngành Nam, Hạnh cho ngành Nữ và Hiếu cho ngành Đồng). Tổ chức chọn lựa và tập huấn cho 474 đoàn sinh ngành Thiếu dự trại họp bạn toàn quốc năm 2007 tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt thành phố Đà Nẵng; tổ chức tập huấn cho 138 huynh trưởng ngành Nữ dự trại họp bạn toàn quốc năm 2008 tại Vạn Phật Quang, Đại Tòng Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; tổ chức trại họp bạn ngành Thanh toàn tỉnh 2 lần tại chùa Tây Thiên năm 2008 và tại trại trường GĐPT năm 2010; tổ chức trại họp bạn và bóng đá cho 26 GĐPT thành phố Huế và tại các huyện thị; giải bóng đá cho các lớp học Kiên, Trì, Định; hội thi đoàn sinh Giỏi ngành Thiếu năm 2011 và nhiều chương trình khác như: Khai chuông trí tuệ, Đường về xứ Phật, Đố vui Phật pháp, Báo tường, Mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Đặc biệt tổ chức trại họp bạn Lục Hòa IV vào năm 2011 chào mừng Lễ Kỷ niệm 60 năm GĐPTVN tại trại trường GĐPTTTH với hơn 8.000 huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh, Thiếu tham dự.
 
* Hoạt động từ thiện: hỗ trợ cho đoàn sinh nghèo mồ côi, học giỏi, sinh hoạt chuyên cần; tặng quà các cháu viện cô nhi, các cụ nhà dưỡng lão và tặng xe lăn cho 32 vị khuyết tật trị giá 602.645.000$.
 
* Công tác xã hội: tham gia hiến máu 759 lần với hơn 189 lít máu tại Bệnh viện Trung ương Huế; 11 huynh trưởng, đoàn sinh đã hiến máu trực tiếp cho 3 bệnh nhân mỗ tim tại BVTW Huế; 17 huynh trưởng đăng ký tham gia vào “Ngân hàng máu sống”, 2 huynh trưởng đăng ký tự nguyện hiến thân xác sau khi qua đời cho sự nghiệp nghiên cứu y học. - Tham gia chương trình phòng chống HIV/AIDS: có 10 thành viên Ban Hướng dẫn GĐPT tham dự lớp tập huấn do UBMT tỉnh tổ chức; 30 huynh trưởng GĐPT thị xã Hương Thủy tham gia lớp tập huấn 3 ngày về phương pháp hỗ trợ tinh thần, kỹ năng chăm sóc người có HIV; 128 huynh trưởng tham dự lớp tập huấn kiến thức phòng chống HIV/AIDS tại Tuệ Tĩnh đường Hải Đức; hơn 6.000 huynh trưởng, đoàn sinh tham gia chương trình lồng ghép truyền thông phòng chống HIV/AIDS; tổ chức Hội thi tìm hiểu và phòng chống HIV/AIDS cho huynh trưởng và đoàn sinh 2 thị xã Hương Trà và Hương Thủy tại thị trấn Phú Bài; 8 huynh trưởng tham gia hoạt động trong nhóm truyền thông và chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.
 
* Hoạt động văn nghệ: tham gia các chương trình văn nghệ và kết xe hoa, thuyền hoa cúng dường Phật đản, Lễ hội Quán Thế Âm; biểu diễn tại các Trại họp bạn ngành Thiếu tại Bãi Bụt, ngành Nữ tại Bà Rịa Vũng Tàu, Trại họp bạn các Gia đình Phật tử phía Bắc tại huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức văn nghệ chuyên đề áo Lam sen trắng chào mừng kỷ niệm 60 năm GĐPTVN tại Trúc Lâm; hỗ trợ chương trình văn nghệ sân khấu nhân kỷ niệm chu niên, Vu lan của các đơn vị Gia đình. Đặc biệt tham gia Liên hoan Văn nghệ các tôn giáo do UBMT tỉnh phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức ngày 12.11.2011 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh với 5 tiết mục chất lượng tốt.
 
* Về Tu thư: ấn hành liên tục 31 tập Tài liệu tu học sinh hoạt GĐPT (từ số 61 tháng 7 & 8.2007 đến số 91 tháng 7 & 8.2012), in thành 15.700 tập để phổ biến cho huynh trưởng trong tỉnh và trao đổi với 31 tỉnh thành trong cả nước; ấn hành 6 tập Tiểu sử các GĐPT, mỗi số in 1.200 tập giới thiệu tiểu sử của 60 đơn vị GĐPT; biên soạn tài liệu tu học huấn luyện theo chương trình tu chỉnh đổi mới.
 
* Về kinh tế tài chánh: thành lập Thư quán Từ Đàm nhằm mục đích kinh doanh để có điều kiện tài chánh cho GĐPT sinh hoạt. 
 
* Hoạt động khác: tổ chức lớp học tiếp sức cho huynh trưởng cầm Đoàn nhằm bồi dưỡng kỹ năng soạn bài, thực hành tại chỗ, theo phương pháp giáo dục hiện đại; hội thi làm lồng đèn cúng dường Phật đản, có 850 em oanh vũ và học sinh tiểu học tham dự; lễ thọ cấp Tấn cho 152 huynh trưởng các tỉnh, thành do Trung ương uỷ nhiệm; tiếp nhận 39 huynh trưởng sơ cấp của các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ninh vào dự trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển; tham dự khóa sinh hoạt hành chánh Giáo hội 4 ngày do Trung ương Giáo hội tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, khoá bồi dưỡng công tác hành chánh do Ban Trị sự tỉnh tổ chức, hội thảo hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành Tây nguyên tại Buôn Ma Thuột, Hà Nội và Hải Phòng; hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Đền Huyền Trân, đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ huyện A Lưới, Phong Điền, Phú Vang và thành phố Huế; lễ ra mắt các Ban Đại diện Phật giáo huyện, hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2007-2012 và góp ý tu chỉnh hiến chương GHPGVN của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh; tham gia Ban Quản trại họp bạn các Gia đình Phật tử phía Bắc tại tỉnh Vĩnh Phúc, trình diễn văn nghệ khai mạc trại họp bạn GĐPT tại chùa Nga Hoàng huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ các tổ chức ẩm thực chay tại sân Hàm Nghi và đường Nguyễn Đình Chiểu trong khuôn khổ Festival, tháp tùng Ban Trị sự đi thăm chúc chư vị lãnh đạo chính quyền nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và Tỉnh Đảng bộ nhân ngày sinh nhật Đảng, chương trình tiếp sức mùa thi và các hoạt động Phật sự do Ban Trị sự tỉnh tổ chức.
 
Sát cánh cùng Gia đình Phật tử là Ban bảo trợ quy tụ những Phật tử thiện tâm thiện chí, tâm huyết trong vai trò hỗ trợ vật chất và tinh thần của mình, góp phần tích cực đối với tổ chức và các hoạt động Phật sự của Giáo hội.
 
(Báo cáo Đại hội VI)
Đánh dấu lên: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed Phản hồi (0 bài gửi):

tổng cộng: | đang hiển thị:

Gửi phản hồi của bạn comment


Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt

Xin hãy nhập vào mã bạn nhìn thấy trong hình dưới đây:

Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Video
Đánh giá bài viết
0
Từ khóa trong bài
Bài viết này không có từ khóa nào