Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Tranh-Tượng-Pháp khí

Ruộng chùa Huế dưới thời các vua Nguyễn (1802–1945)

04/07/2009 13:00
Trong xu thế tồn tại và phát triển của thời đại, các ngôi chùa buổi đầu xuất hiện đã nêu cao chủ trương “dĩ nông vi thiền” lấy việc cày cấy làm thiền. Các vị Tổ sư đã “tự thực kỳ thực” khai khẩn ruộng vườn để tạo ra kinh tế cho chính mình, nhằm tạo cho cuộc sống thiền môn mỗi ngày mỗi thêm sung túc.
Xem tiếp »
image

Về bức chân dung Tổ sư Liễu Quán

Từ năm 1928 đến 1937, đề tài về Tổ sư Liễu Quán và ngôi bảo tháp của Ngài đã cuốn hút giới khảo cứu quan tâm luận bàn.
Xem tiếp »
image

Những tượng Phật thời Nguyễn còn lại ở Huế

Trong di sản văn hoá và nghệ thuật truyền thống của Phật giáo Việt Nam, điêu khắc tượng thờ có một lịch sử phát triển liên tục và cô đúc, phản ảnh sinh động đời sống tâm linh tín ngưỡng của nhiều thế hệ người dân Việt Nam.
Xem tiếp »

Những pháp bảo ở chùa Trúc Lâm, Huế

Đó là một cổ bản kinh Kim Cương thêu trên lụa có từ thời Tây Sơn và hai hiện vật gốm thời Lê mà giá trị văn hóa lịch sử thuộc hàng quốc bảo.
Xem tiếp »

Tượng Phật vàng trên tháp Phước Duyên

Tháp Phước Duyên được xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) nhân lễ khánh thọ bát tuần (80 tuổi) của bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu (mẹ vua Minh Mạng, bà nội vua Thiệu Trị). Tháp cao 21,2m, hình khối bát giác gồm bảy tầng, mỗi tầng thờ tượng một vị quá khứ kim thân Đức Thế Tôn.
Xem tiếp »
back 1 2 3 tổng cộng: 25 | đang hiển thị: 21 - 25