Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Phật học

image

Giáo Lý Đạo Phật và Vấn Đề Xã Hội, Quốc Gia - Qua Kinh Tạng Nikàya

20/03/2015 08:38
Đức Phật không phải là một nhà chính trị, Ngài không chủ trương kinh bang tế thế, thiết lập quy chế nhà nước, tổ chức về chính trị, xây dựng hệ thống pháp luật. Đức Phật là một đấng đạo sư, một nhà đạo đức, tâm linh, đồng thời là một nhà giáo dục, Ngài mở rộng phạm vi đóng góp cho cuộc đời đến tất cả chúng sinh chứ không giới hạn ở một quốc gia, dân tộc nào.
Xem tiếp »
image

Lễ Bái Đúng Đắn

Nếu chúng ta không rõ ý nghĩa của lễ bái thì việc lễ bái trở thành vô ích. Vì sợ sệt mà lễ, vì lợi lộc mà lễ thì lễ Phật cũng như lễ gốc cây, bụi bờ không khác.
Xem tiếp »
image

Làm gì cũng đừng quên nhân quả báo ứng

Tục ngữ có câu: "Giặc trộm kế của trạng nguyên". Người thông minh lại mắc phải sai lầm thông minh làm hại, việc này đâu
Xem tiếp »
image

Rộng mở tâm hồn đón nhận tất cả

Tại sao chúng ta luôn chấp trì vào ý nghĩ rằng cuộc sống phải luôn thanh bình, êm ả? Rất nhiều người cho rằng chúng
Xem tiếp »
image

10 điều trọng yếu của sự tu hành

1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của
Xem tiếp »
image

Việc ác vừa nghĩ, quỷ thần đều biết

Một Phật tử Trung Hoa, ông Trần Hải Lượng, có người bạn tên Hoàng Ðồng Sanh. Ðôi mắt cư sĩ họ Hoàng rất lạ, có
Xem tiếp »
image

Tại sao đức Thế Tôn không thu thúc Lục căn?

- Thưa đại đức! Đức Thế Tôn có thuyết rằng: "Sự thu thúc tốt lắm. Thu thúc thân, thu thúc khẩu, thu thúc ý và
Xem tiếp »
image

Ý nghĩa của hai chữ "nhất thời" trên kinh

Khi vừa mở kinh văn là gặp ngay hai chữ này: “Nhất thời” “Nhất thời” chỉ thời gian, không hề viết ngày tháng năm mà chỉ
Xem tiếp »
image

Vô thường

Chúng ta vẫn thường nghe cũng như đã từng thấy vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, sáng còn chiều mất, hay sớm nở
Xem tiếp »
image

Bốn niềm hỷ lạc lớn

Tất cả chúng ta đều kiếm tìm hạnh phúc, nhưng rất ít người bắt được. Hai điều trong Tứ diệu đế của Đức Phật đã
Xem tiếp »
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 375 | đang hiển thị: 71 - 80