Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Phật học

image

Trí tuệ trong Phật giáo

05/03/2014 06:17
Muốn đi đúng hướng trong cuộc đời ta cần có nghiệp thiện kế tiếp là trí tuệ. Bổ sung cho trí tuệ là đức tin.
Xem tiếp »
image

Hạnh nguyện Bồ tát Chuẩn Đề

Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong
Xem tiếp »
image

Sân hận-sự nguy hiểm đáng sợ

Chúng ta đều biết sân hận là không tốt, là mang đến nhiều hệ lụy vô cùng cho bản thân, cho gia đình, cho mọi
Xem tiếp »
image

Người đời hãy tỉnh thức

Người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo khổ cực nhọc thân làm lụng để tự cung cấp. Tôn quí ti
Xem tiếp »
image

Bài Pháp nhắc nhở những điều Phật dạy

Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961) là một trong những vị tỳ kheo theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng của Thái Lan bậc nhất.
Xem tiếp »
image

Người cư sĩ gương mẫu

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương xá), tại rừng xoài Jìvaka. Rồi Jìvaka Komàrabhacca đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ
Xem tiếp »
image

Người niệm Phật phải hội đủ 3 yếu tố: Thiện căn, phước đức, nhân duyên

Chúng ta niệm Phật là để vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Ta muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc nên ta niệm Phật. Người không muốn
Xem tiếp »
image

Phước báu thế gian và phước điền Tam Bảo

Mỗi người trong chúng ta, ai sinh ra trong cuộc đời nầy cũng đều có một nghiệp quả khác nhau. Có kẻ sinh ra làm
Xem tiếp »
image

Thấy lẽ thật đúng lý

Trong kinh Kim Kang Phật thuyết có đoạn "Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? -Bạch
Xem tiếp »
image

Cầu sanh thiên rất nguy hiểm

Niệm Phật cầu vãng sinh là pháp môn tối thắng, được vãng sinh đến thế giới Cực Lạc thì không còn tái sinh đọa lạc,
Xem tiếp »
first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next last tổng cộng: 379 | đang hiển thị: 101 - 110