Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Phật học

image

Phước báu thế gian và phước điền Tam Bảo

13/02/2014 15:48
Mỗi người trong chúng ta, ai sinh ra trong cuộc đời nầy cũng đều có một nghiệp quả khác nhau. Có kẻ sinh ra làm
Xem tiếp »
image

Thấy lẽ thật đúng lý

Trong kinh Kim Kang Phật thuyết có đoạn "Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? -Bạch
Xem tiếp »
image

Cầu sanh thiên rất nguy hiểm

Niệm Phật cầu vãng sinh là pháp môn tối thắng, được vãng sinh đến thế giới Cực Lạc thì không còn tái sinh đọa lạc,
Xem tiếp »
image

Hỷ xả để luôn có xuân an lạc trong tâm

Mỗi lần tết đến mọi người hay nói đến xuân Di lặc, đây là vị Phật tương lai mà chúng ta thường nghe thấy đọc
Xem tiếp »
image

Trí tuệ Bát Nhã nền tảng cơ bản của sự tu hành giải thoát

Trong kho tàng Pháp bảo, trí Bát-Nhã là một phần quan trọng và quyết định rất nhiều đến sự thành tựu của tu hạnh giải
Xem tiếp »
image

Thật thà niệm Phật

  Trong thời đại Mạt pháp, trăm triệu người tu hành hiếm lắm mới có một người đắc đạo, duy chỉ nhờ ở niệm Phật mà
Xem tiếp »
image

Hạnh Bố thí: Phân loại và cách thực hành

Có rất nhiều cách bố thí khác nhau: Một nụ cười tươi, một lời nói chân thật, dịu dàng, từ ái làm cho mọi người
Xem tiếp »
image

Niệm Phật, trì chú, tọa thiền (tiếp theo và hết)

Tại sao chúng ta tu thiền định? Hiểu hai pháp trên thì sẽ hiểu được pháp tu thiền định. Phật dạy chúng ta tu thiền
Xem tiếp »
image

Niệm Phật, trì chú, tọa thiền

Tại sao người Phật tử phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú và tọa thiền. Phật tử thường nghĩ rằng mình tu thì phải tụng
Xem tiếp »
image

Để nhận biết cội gốc của Tham Sân Si

Vậy, từ khi đã biết Phật cũng có nghĩa là Tỉnh Thức, biết được hai nghiệp thiện ác thì việc tu hành để chuyển nghiệp
Xem tiếp »
first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next last tổng cộng: 372 | đang hiển thị: 101 - 110