Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Thông báo tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa IX (2017-2021)

Kích thước chữ: Decrease font Enlarge font
image
Thực hiện chương trình Giáo dục Đào tạo của Hội đồng Trị sự, và Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chiếu công văn số 122/CV.HĐTS ngày 17/03/2017 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chấp thuận cho Học viện Phật giáo việt Nam tại Huế tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa IX (2017 – 2021).


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
             Số: 72/2017/CV/HĐĐH
 
PL.2560. Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2017
     
      
 
    Kính gửi:  - Ban Trị sự quý Tỉnh, Thành hội Phật giáo.
                      - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật Học các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.
 
Kính thưa quý Ban,
 
Kỳ thi tuyển sinh khóa IX (2017-2021) được quyết định tổ chức trong hai ngày, 20 và 21 tháng 07 năm 2017.
Để xúc tiến kỳ thi trên đạt được kết quả tốt đẹp, Học viện chúng tôi kính gửi đến quí Ban Trị sự các bản văn có liên quan cho việc lập hồ sơ dự thi tuyển:
- Thông báo tuyển sinh.
- Đơn xin dự thi.
- Giấy xác nhận và giới thiệu của Ban Trị sự Tỉnh/Thành hội Phật giáo
- Hồ sơ Tăng/Ni thí sinh dự thi tuyển, trong đó có ghi rõ các điều kiện để được nộp hồ sơ dự thi (Mẫu); để xin quí Ban Trị sự hoan hỷ hướng dẫn cho các Tăng/Ni sinh ở địa phương thuộc quí Tỉnh/Thành có điều kiện để được nộp hồ sơ dự thi.
Chúng tôi cũng xin nói rõ thêm về các môn thi như sau:
- Phật pháp căn bản: gồm Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Bát chánh đạo, Nhân quả nghiệp báo, Tam pháp ấn và Tam vô lậu học.
- Văn học Việt Nam: theo chương trình lớp 12 hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo. 
-    Sinh/cổ ngữ (chọn Hán văn/Anh văn/Trung văn): Hán văn: theo chương trình giảng dạy tại các trường Trung cấp Phật học; Anh văn/Trung văn: theo chương trình lớp 12 phổ thông hiện hành, hoặc tương đương trình độ chứng chỉ A quốc gia.
      Vì Phật sự giáo dục và đào tạo chung, kính mong quý Ban quan tâm giúp đỡ.
                Trân trọng,                                                 
                                                                            
Nơi nhận:                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
    - Như trên                                                                                                  QUYỀN VIỆN TRƯỞNG,
    - Lưu VP        
                                                                                                                             (Đã ký và ấn dấu)
                                                                     
 
                                                                                                                   Hòa thượng THÍCH HẢI ẤN
 
 
------------------------------------------
 

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
             Số: 73/2017/TB/HĐĐH
 

PL.2560. Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2017.

                   

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa IX (2017-2021)

 

Thực hiện chương trình Giáo dục Đào tạo của Hội đồng Trị sự, và Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chiếu công văn số 122/CV.HĐTS ngày 17/03/2017 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chấp thuận cho Học viện Phật giáo việt Nam tại Huế tổ chức tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa IX (2017 – 2021).

Nay, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thông báo chi tiết tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa IX (2017-2021) như sau:

1. Thành phần dự thi: Tăng/Ni thí sinh trong phạm vi cả nước.

2. Thời gian tuyển sinh: thứ Năm, thứ Sáu ngày 20 & 21 tháng 07 năm 2017.

3. Địa điểm tuyển sinh: Học viện phật giáo Việt Nam tại Huế

4. Môn thi: 03 môn bắt buộc (thi viết):

- Giáo lý Phật học căn bản (hệ số 2)

- Văn học Việt Nam (hệ số 1)

- Sinh/Cổ ngữ: chọn Hán văn, Anh văn hoặc Trung văn: (hệ số 1)

5.  Điều kiện dự tuyển: Học viện sẽ gửi đến Ban Trị sự Phật giáo của mỗi Tỉnh/Thành trong cả nước các mẫu hồ sơ Tăng/Ni thí sinh dự tuyển, Tăng/Ni thí sinh liên hệ tại Văn phòng Giáo hội Tỉnh/Thành tại địa phương để được giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/7/2017.

Tại Văn phòng Học viện PGVN tại Huế vào buổi sáng từ 7h30 – 10h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần.

 7. Mọi thắc mắc xin liên lạc văn phòng Học viện qua số điện thọai: (0234).3836078, 01225999902, hoặc email: hocvienpgvnhue@gmail.com. Tăng/Ni thí sinh cũng có thể download hồ sơ dự thi tại website: www.phatgiaohue.vn hoặc giacngo.vn

Hồ sơ đăng tải tại Link sauhttps://drive.google.com/file/d/0B-F62JoUVkZ8c0tKVS1RZmxQemc/view?usp=sharing 

Thí sinh phải đến trước 2 ngày để xem thông báo, nội qui, nhận phiếu báo danh để dự thi.

Trân trọng.

   

                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

                                                                                                            PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                     kiêm Trưởng phòng Đào tạo

                                                                                                             (Đã ký và ấn dấu)

 

                                                                                      Thượng tọa TS. THÍCH NGUYÊN THÀNH

 

--------------------------------------

       

       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
                                                                                                                          -------o0o-------
 
 
BẢN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH 
CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHÓA IX (2017-2021)
 
Điều kiện tiếp nhận
Học viện không hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của Tăng/Ni thí sinh trong hạn tuổi từ 18 đến 33, ở các Tỉnh/Thành trong cả nước. Tất cả Tăng/Ni thí sinh hội đủ hồ sơ hợp lệ sau đây có quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa IX của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
 
A. Thủ tục hồ sơ gồm có:
 
1. Một Đơn xin dự thi, có ý kiến của Bổn sư hay Y chỉ sư của Tăng/Ni thí sinh (theo mẫu M.2-2017).
2. Một Giấy xác nhận và giới thiệu của Ban Trị sự Tỉnh/Thành hội Phật giáo (theo mẫu M.3- 2017).
3. Một Bản lý lịch Tăng/Ni thí sinh. Các Tăng/Ni thí sinh dự tuyển tự tay ghi rõ ràng, đầy đủ vào các mục theo yêu cầu, dán ảnh, có dấu giáp lai và chứng nhận của Ban Trị sự Tỉnh/Thành hội Phật giáo, nơi Tăng/Ni thí sinh đang tu tập.
4. Một Bản sao Chứng điệp thọ giới (Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni) có công chứng.
5. Một Bản sao Văn bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có công chứng).
6. Một Bản sao Văn bằng Tốt nghiệp Trung cấp Phật học, Cao đẳng Phật học, Đại học (có công chứng).
7. Một Bản Chứng nhận sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm do cơ quan Y tế địa phương cấp.
9. Bốn ảnh 3x4 (chụp thẳng mới nhất, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm và nơi sinh- đựng trong túi bóng).
10. Hai (02) Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ
11. Túi đựng hồ sơ theo mẫu (M.0- 2017).
Học viện sẽ không hoàn lại hồ sơ đăng ký dự thi tuyển cho những Tăng/Ni thí sinh không đạt yêu cầu.
 
B. Nhận hồ sơ
 
* Các Tăng/Ni thí sinh có thể đến Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế để nhận các mẫu hồ sơ hoặc liên hệ các Văn phòng Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội Phật giáo để photocopy các mẫu (M.1-2017; M.2-2017; M.3-2017; M.4-2017 theo khổ giấy A4). Học viện sẽ không nhận bản đánh máy hoặc chép tay. Các thí sinh cũng có thể truy cập vào website: www.phatgiaohue.vn  hoặc giacngo.vn để in các mẫu đơn trên.
Hồ sơ đăng tải tại Link sauhttps://drive.google.com/file/d/0B-F62JoUVkZ8c0tKVS1RZmxQemc/view?usp=sharing 
 
Mọi giấy tờ của hồ sơ Tăng/Ni thí sinh đăng ký dự thi phải được đựng trong phong bì “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH” theo mẫu của Học viện quy định (mẫu M.0-2017) đã gởi cho Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội Phật giáo.
 
C. Nộp hồ sơ:
 
*Tất cả hồ sơ Tăng/Ni thí sinh đăng ký dự thi tuyển phải gởi về Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (địa chỉ: 109 Minh Mạng, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế – tel: 0234.3836078) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 07 năm 2017 (có thể trực tiếp đến nộp tại Văn phòng Học viện vào các buổi sáng từ 7h30 – 10h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần, hoặc nộp hồ sơ qua Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội Phật giáo và Ban Trị sự các Tỉnh/Thành hội sẽ chuyển hồ sơ của Tăng/Ni thí sinh đến Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế).
*Riêng ba đơn vị Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, và Đà Nẳng Tăng/Ni thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế trong thời hạn nêu trên.
*Văn phòng Học viện sẽ không giải quyết bất cứ hồ sơ nào đến trễ trong thời gian quy định đã nêu trên.
*Mỗi hồ sơ dự thi đóng lệ phí 200.000đ.
 
D. Danh sách dự thi, ngày và môn thi:
 
*Danh sách dự thi:
Tất cả Tăng/Ni thí sinh đăng ký dự thi tuyển khóa IX (2017-2021) nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được niêm yết danh sách tại Văn phòng Học viện vào ngày 18/07/ 2017.
*Ngày thi:
Ngày thi sẽ được chính thức tổ chức vào thứ Năm, thứ Sáu ngày 20 & 21/7/2017. Thí sinh phải có mặt trước hai ngày để xem thông báo về địa điểm thi, nội quy thi và nhận phiếu báo danh.
*Môn thi:
Gồm ba môn bắt buộc với những nội dung như sau:
1. Môn Giáo lý Phật học căn bản: (hệ số 2; thời gian 180 phút).
- Nội dung: Tứ đế, Thập nhị nhân duyên, Nhân quả-Nghiệp báo, Tam Pháp ấn, Tam vô lậu học v.v… và các vấn đề có liên quan đến đời sống của người xuất gia.
2. Môn Văn học Việt Nam: (hệ số 1, thời gian 120 phút).
- Nội dung trong chương trình lớp 12 phổ thông hiện hành.
3. Sinh/Cổ ngữ: chọn Hán văn, Anh văn hoặc Trung văn: (hệ số 1, thời gian 90 phút)
- Hán văn: Nội dung giảng dạy theo giáo trình các trường Trung cấp Phật học
- Anh văn/Trung văn: Nội dung trong chương trình lớp 12 phổ thông hiện hành, hoặc tương đương trình độ chứng chỉ A quốc gia.
Trên đây là bản hướng dẫn đăng ký dự thi tuyển sinh vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ tại Văn phòng Học viện hoặc qua số điện thoại: 0234.3836078 hoặc số điện thoại: 01225999902
 
 
Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế
Đánh dấu lên: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed Phản hồi (0 bài gửi):

tổng cộng: | đang hiển thị:

Gửi phản hồi của bạn comment


Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt

Xin hãy nhập vào mã bạn nhìn thấy trong hình dưới đây:

Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Video
Đánh giá bài viết
0
Từ khóa trong bài
Bài viết này không có từ khóa nào