Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Lời Phật dạy

image

CHÁNH PHÁP LÀ NGỌN ĐÈN

08/03/2015 08:31
Trong những tháng cuối cùng còn tại thế, Đức Phật khuyên các vị tu sĩ đệ tử phải chuyên cần hành thiền quán niệm, phải biết tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, mà không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, mà không nương tựa một gì khác.
Xem tiếp »
image

Đời là cõi tạm - Kinh Tăng Chi Bộ

Ngày xửa ngày xưa, nầy các Tỳ Kheo, có vị thầy tu tên là Araka, người mà không còn ham muốn nhục dục. Ông có hàng trăm đệ tử, và đây là giáo lý mà ông đã dạy cho họ:
Xem tiếp »
back 1 2 3 tổng cộng: 23 | đang hiển thị: 21 - 23