Bình chọn
Quý độc giả muốn xem gì nhất trên Liễu Quán Huế?

Lời Phật dạy

image

Đời là cõi tạm - Kinh Tăng Chi Bộ

06/03/2015 11:42
Ngày xửa ngày xưa, nầy các Tỳ Kheo, có vị thầy tu tên là Araka, người mà không còn ham muốn nhục dục. Ông có hàng trăm đệ tử, và đây là giáo lý mà ông đã dạy cho họ:
Xem tiếp »
back 1 2 3 tổng cộng: 22 | đang hiển thị: 21 - 22