admin

image

Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai từ trần tại Mỹ

31/01/2020 05:50
Giáo sư Nguyễn Văn Hai, pháp danh Hồng Dương sinh năm 1927 đã từ trần vào ngày 25-01-2020 (nhằm ngày mùng 01 tết, năm Canh Tý), tại tư gia ở Yardley, Pennsylvania, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 93 tuổi. Giáo sư là nhà Toán học, nhà Giáo dục học, nhà nghiên cứu Phật học.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài