admin

image

Những sai sót trong "Tuyển dịch văn bia chùa Huế"

26/05/2019 17:35
Văn bia là một trong những cứ liệu quan trọng để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của một giai đoạn lịch sử. Trong tinh thần đó, để hướng tới một tài liệu tham khảo tốt, Giác Ngộ online giới thiệu cùng quý độc giả những trao đổi, góp ý của tác giả Nguyễn Quốc Trung, về "Tuyển tập văn bia chùa Huế" của dịch giả Lê Nguyễn Lưu.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài