admin

image

Học viện PGVN tại Huế tuyển sinh Cao học Phật học khóa I

28/02/2019 20:19
Học viện PGVN tại Huế đã ra Thông báo số 25/2019/TB/HĐĐH về việc tuyển sinh Cao học Phật học khóa I (2019-2021). Dưới đây là Thông báo chi tiết:
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài