admin

image

Suy nghĩ về tiếp biến văn hóa Phật giáo thời Lý-Trần

18/01/2018 16:23
NSGN - Tiếp biến văn hóa là một vấn đề thú vị trong các nền văn hóa thể hiện sự tương tác với một hoặc nhiều nền văn hóa khác dẫn đến biến đổi mô thức văn hóa của chính mình (văn hóa đích) cũng như là nền văn hóa nguồn1 trong quá trình tương tác, tiếp xúc lâu dài.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài