admin

image

Ấn Độ: Triển lãm “Mỹ thuật Phật giáo” trực tuyến

29/05/2016 14:40
Viện Văn hóa Google đang giúp Bảo tàng Ấn Độ (Tp.Kolkata, Ấn Độ) để giới thiệu “Mỹ thuật Phật giáo” Trực tuyến 360 độ. Cho đến nay, các hiện vật triển lãm được trưng bày ảo: Cuộc đời đức Phật trong Nghệ thuật Phật giáo, Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ toàn cảnh 360 độ
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài