admin

image

Những gương mặt Ni giới xuất thân quý tộc thời Nguyễn

30/03/2016 20:03
Cuối thế kỷ XVI, Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng (1525-1613) được vua Lê Trang Tông cử vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, mở ra khúc quanh lịch sử mới của nước Đại Việt.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài