admin

image

Sinh Tử qua Lăng Kính của Người Giác Ngộ

29/06/2015 22:28
Nói sinh tử trong từng hơi thở là cách quán sát kỹ lưỡng về thân vô thường ngô ngã. Nhưng nếu quán sát tỉ mỉ hơn thì cũng có thể thấy rõ rằng sinh tử hiện hữu ở trong từng tâm niệm, từng sát-na.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài