admin

image

NHÂN BẢN ĐẠO PHẬT SỰ GIẢI THOÁT CỦA CON NGƯỜI HIỆN ĐẠI

30/04/2015 20:14
Ngược trở lại những năm tháng xa xưa, ta thấy con người hầu như có rất ít vấn đề phải đối phó. Cho dù nếu không giải quyết được thì họ cũng không vì vậy mà phải tự tử như thời hiện đại! Người ta cứ hồn nhiên sống, tranh đấu. Thành hay bại dường như đã được an bài bởi một đấng tối cao nào đó.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài