admin

image

Ngôi Chùa Làng Văn Hóa Làng

31/03/2015 21:07
Báu vật quốc gia sát sườn với con người đang sống, đang thực hành công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa là chùa làng, là đình làng, những biểu tượng văn hóa gần gũi, gắn bó với nông dân, kể cả những người thành thị là gốc gác nông dân.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài