admin

image

Chết không có nghĩa là chấm dứt sự vận hành của Ý Thức

30/04/2014 14:11
Cuộc sống là một loạt các trạng thái liên tục của ý thức vận hành xuyên suốt bằng một tuyến tư tưởng chung. Cái chết
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài