admin

image

Đi trong đại trí và đại bi

28/02/2014 11:48
Một người Phật tử có chí lớn, người ấy không lập thân trên sở học hay nghề nghiệp, mà lập thân trên hạnh và nguyện
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài