admin

image

Phương hướng hoạt động Phật sự của BTS GHPG TT Huế nhiệm kỳ VI (2012-2017)

30/09/2012 21:44
Suốt chiều dài lịch sử hiện diện trên mảnh đất thần kinh văn vật, Phật giáo Huế đã tô bồi nếp sống văn hóa đạo đức tâm linh của người dân cố đô, viết thêm trang sử vàng cho vùng sông Hương núi Ngự. Nhiều bậc cao Tăng thạc đức trong vai trò đống lương Phật pháp, an dân hộ quốc vẫn còn sáng ngời như nhật nguyệt.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài