admin

image

Dấu ấn Mật giáo trong bối cảnh Phật giáo thời Lý (1010 – 1225)

31/03/2012 06:33
"Tìm hiểu lịch sử Phật Giáo Việt Nam, chúng ta thấy từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 12 có hai dòng thiền Pháp Vân và Kiến Sơ phát triển rực rỡ. Các vị thiền sư truyền thừa đắc đạo, do yêu cầu thời đại đã phải phương tiện phát huy khả năng thần lực để phục vụ lý tưởng Bồ Tát cứu độ chúng sinh giành lại chủ quyền đất nước, xây dựng triều đại tự chủ làm cho Phật Giáo hưng thịnh."
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài