admin

Internet góp phần tạo ra cầu nối giữa thế giới Phật pháp với cuộc sống hiện đại

30/03/2011 13:18
Chuyên tâm tụng kinh, niệm phật nhưng vẫn là tín đồ trung thành của internet là diện mạo mới của thầy sư Trung Quốc trong thế kỷ 21.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài