admin

Di tích Chămpa trên đất Thuận Hóa.

30/06/2010 14:47
Sau khi người Chămpa rút khỏi hai châu Ô, Rí để giao đất lại cho người Đại Việt thì họ còn để lại nhiều di tích lịch sử trên vùng đất Thuận châu và Hóa châu. Tuy khoa khảo cổ chưa đặt cuốc xuống các tầng văn hóa Chămpa ở Quảng Trị, Thừa Thiên hiện nay. Song qua sách vở và những hiện phế tích, ta có thể biết:
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài