admin

image

Phạm Thiên Thư quyết "giống" cụ Nguyễn Du

30/04/2010 20:27
Đọc những bài thơ tình của Phạm Thiên Thư, không ai nghĩ ông đã từng trên 10 năm xuất gia tu hành nơi cửa Phật. "Con chim chết dưới cội hoa/Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao" (Động hoa vàng).
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài