admin

Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông

31/12/2009 18:55
1- Huệ Viễn Đại sư: Đại sư Huệ Viễn (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách gia chư tử. Trưởng thành xuất gia với Pháp sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, Hằng Sơn.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài