admin

Về Tuần văn hoá Phật giáo tại Nha Trang

30/11/2009 16:15
Tuần Văn Hóa Phật Giáo chính thức được khai mạc tại số 7 Trần Phú Nha Trang. Sự hiện diện trên 500 thành viên dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Trung ương và địa phương, các cấp chính quyền sở tại, chư tăng ni trong và ngoài tỉnh.Báo, Đài..Khánh Hòa cũng như Giác Ngộ trong lễ khai mạc đã nói lên tầm quan trọng của sự kiện này.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài