admin

image

Giáo dục trẻ theo phương pháp Phật giáo: những bài học từ cuộc sống

14/09/2008 13:16
Ngày càng nhiều các bậc cha mẹ, không phải tất cả đều là Phật tử, nhận ra lợi ích của phương pháo giáo dục Phật giáo, định hướng tâm thức đối với với con em mình... bậc cha mẹ hy vọng rằng hệ thống giáo dục sẽ giúp đặt con cái họ trên con đường đến tương lại thịnh vượng.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài