admin

Phiên họp thứ nhất của Ban phật giáo quốc tế tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2007-2012

01/01/2008 09:22
Chiều ngày 12.10.2007 tại văn phòng Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức, Ban Phật giáo Quốc Tế tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế đã tổ chức phiên họp thứ I nhằm thảo luận, góp ý xây dựng chương trình hoạt động cho Ban Phật Giáo Quốc Tế nhiệm kỳ 2007-2012.
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài