admin

Lâm Tỳ Ni

09/12/2007 08:22
Ngày 4 tháng 2 năm 1896, những nhà khảo cổ học thế giới do hai chuyên gia người Đức là <I>Alois. A. Fuhrer</I> và <I>Khadga Samsher</I> dẫn đầu tuyên bố đã phát hiện di chỉ thánh tích nơi thái tử Tất đạt đa (Siddhartha Gautama) ra đời. Thánh tích được xác định ngay tại Đền Maya Devi, Lumbini
Xem tiếp »
Thông tin tác giả
Duyệt bài